Om Trillemarka Rundt

Trillemarka Rundt tar utgangspunkt i en merket sykkelrute som går rundt hele Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, med Middelalderdalen i vest og Kunstnerdalen i øst.

Sykkelruta Trillemarka Rundt og de ulike underrutene er både direkte og indirekte knyttet til Nasjonal Sykkelrute 4 og 5. Hovedruta Trillemarka Rundt er tydelig merket. Avstikkere og tverrforbindelser er ikke merket.

Bruk denne nettsiden for å planlegge din sykkeltur i Trillemarka-området. Se på, og tilpass, de ulike rutene vi allerede har lagt opp til for deg, eller bruk Utforsk-menyen til å sette sammen din helt egen rute. Når du er fornøyd med din rute, trykk på Utskrift-symbolet og ta med deg utskriften på tur. Når du er ute på sykkeltur, anbefales det alltid bruk av turkart i tillegg. Husk at sykling ikke er tillatt inne i verneområdet dersom du beveger deg utenfor de to oppmerkede rutene.Sykling på skogsbilveier er tillatt inne i verneområdet.

Både under overnatting, servering, aktiviteter, kulturopplevelser og butikker og praktisk finnes det aktører av ulik størrelse. Husk at de minste aktørene gjerne trenger beskjed noe tid i forveien før du kommer. For eventuelle spørsmål, ta kontakt direkte med de ulike aktørene. Du kan også kontakte Sigdal og Eggedal Turistservice på tlf. 32 71 48 08 eller Destinasjonen Uvdal.

Verneprosessen i området fikk i sin tid mye oppmerksomhet, både i lokale og nasjonale medier. Verningen av naturreservatet Trillemarka-Rollagsfjell ble endelig vedtatt i 2008.

www.opplevtrillemarka.no er et verktøy for synliggjøring av nye og eksisterende muligheter i og rundt Trillemarka-området. Denne nettsiden er initiert og muliggjort av Ver-Di-prosjektet i Rollag, Sigdal og Nore og Uvdal kommuner sammen med Buskerud fylkeskommune. Eventuelle henvendelser angående innholdet kan rettes til Buskerud Næringshage.

EI Interreg Ver-Di