Finn frem

Denne sykkelguiden gir all informasjon du trenger for å få en vellykket sykkeltur rundt Trillemarka. Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat er Norges største skogreservat, 148 km2. Sykkelruta går langs lite traffikerte veier i et vakkert og variert landskap rett på yttersiden av selve reservatet. Deler av ruta går på grusveier. Denne guiden viser avstikkerne som gir adgang også til selve reservatet.

Vi gjør oppmerksom på at det ikke er tillatt å  sykle på stier og i terrenget innenfor naturreservatets grenser. Det er tillatt å sykle på skogsbilveier og noen ganske få strekninger med sti der forvaltningsmyndigheten har gitt særskilt tillatelse til sykling.

Hovedruta er om lag 120 km lang med mange variasjonsmuligheter og sideruter.

Transport til sykkelruta Trillemarka rundt

Tog

  • Lokaltog eller Sørlandsbanen til Kongsberg: Følg nasjonal sykkelrute nr 5 (Numedalsruta) retning Geilo.
  • Lokaltog til Hokksund: følg nasjonal sykkelrute nr 4 mot Blaafarveværket.
  • Bergensbanen til Geilo: Følg nasjonal sykkelrute nr 5 retning Larvik til Rødberg eller Nore.
  • Bergensbanen til Vikersund: Nasjonal sykkelrute nr 4, Norefjellruta mot Blaafarveværket eller Krøderen og videre til Sigdal.
  • Bergensbanen til Flå eller Nesbyen: Rute nr 4 Norefjellruta til Bromma, Videre over Haglebu til Eggedal og Trillemarka rundt.

Se www.nsb.no for nærmere informasjon om togtider, frakt av sykkel etc., eller ring NSB kundetelefon 815 00 888.

Fly

Fra Oslo Lufthavn Gardermoen ta tog retning Oslo sentrum eller konsberg. Videre transport, se under tog eller buss.

Buss tlf 177

  • www.timekspressen.no kjører Oslo-Kongsberg og Oslo- Drammen- Åmot (nær Blaafarveværket) hver hele time.
  • www.nettbuss.no kjører Geilo- Kongsberg, Åmot-Eggedal. App'en Trafikanten er nyttig for reiseplanlegging. Noen aktuelle stoppesteder: Prestfoss, Sandsbråten og Eggedal på østsiden av Trillemarka. Rollag, Nore og Rødberg på vestsiden av Trillemarka.

Avstander fra knutepunkter til Trillemarka rundt

Kongsberg - Rollag

50 km

Geilo - Rødberg

73 km

Bromma i Hallingdal - Eggedal 36 km
Krøderen (Norefjellruta) - Sigdal (kommunesenteret Prestfoss) 15 km

Norefjellruta ved Villa Fridheim -
Eidal i Sigdal

14 km
Blaafarveværket (Norefjellruta) -
Sigdal (Prestfoss)
25 km
Blaafarveværket v/DNTs hytte - Sigdal via rute 4 og Finnerudskogen til Prestfoss 28 km